Home Accommodation Facilities & Activities Heidelberg in Focus Gallery Enquiries Contact Us

Our Town

Distance from De Rust Guest House: 3km
Police Station: Yes
Private Hospital: Yes
State Hospital: Yes
Shopping Centre: Yes
Heidelberg Heritage Museum: Yes
Nature Reserve: Yes
Historical Buildings: Yes

Old Klipkerk

The country town of Heidelberg, situated only 75 km from Oliver Tambo Airport, was established by Heinrich Ueckermann when he bought a part of the farm Langlaagte and started a general dealer in 1861. The actual development of the town started in 1865 and he named the town after his alma mater in Germany.

The town survived the First and Second Wars of Independence and today there are still many buildings dating back to the period between 1890 to 1910 that have been preserved.

Heidelberg served as capital of the ZAR Republic from 1880 to 1883 and today an obelisk with busts of the Triumvirate Paul Kruger, P J Joubert and M W Pretorius can still be seen in front of the old sandstone Town Hall, erected in 1939.

In 1885 the Witwatersrand Gold Reef was discovered in the Heidelberg district and later the Mining Commissioner established offices in town.

Methodist Church

Heidelberg boasts one of the richest agricultural districts in the country with a highly diversified agricultural base. The town has excellent medical facilities, shopping centers, and boasts a range of sporting and recreational facilities. Heidelberg offers a variety of restaurants.

Tourist Attractions in the Area

 • The Suikerbosrand Nature Reserve is about 5 km from De Rust Guest Lodge.
 • The AG Visser House in Town was built in 1890. A bronze bust of the poet can be seen in front of the house.
 • The Old City Hall.
 • The beautiful Sandstone church known as the Old Klipkerk.
 • The Bakoond historical monument, where the boers build a bakoond over the fountain to safe-guard their water supply.
 • The Diamante en Goud Jewelry factory and Sweet Shop.

Ons Dorp

Afstand vanaf De Rust Gaste Huis: 3km
Polisie Stasie: Ja
Privaat Hospitaal: Ja
Staats Hospitaal: Ja
Inkopie Sentrum: Ja
Heidelberg Heritage Museum: Ja
Natuurreservaat: Ja
Historiese Geboue: Ja

Ou Eerste Nasionale Bank Gebou

Die plattelandse dorpie Heidelberg, is sowat 75 km vanaf die Oliver Tambo lughawe geleë. Dit is gestig deur Heinrich Ueckermann toe hy 'n deel van die plaas Langlaagte gekoop en 'n handelsstasie hier begin het in 1861. Die dorp is eers in 1865 verder ontwikkel en dit is toe vernoem na sy tuisdorp in Duitsland.

Die dorpie het die Eerste en Tweede Vryheidsoorloë deurstaan en vandag nog is daar baie geboue wat uit die tydperk tussen 1890 tot 1910 dateer wat bewaar gebly het.

Heidelberg het gedien as die hoofstad van die ZAR Republiek vanaf 1880 tot 1883 en tot vandag kan die obelisk met borsbeelde van die Driemanskap, Paul Kruger, P J Joubert en M W Pretorius nog voor die ou sandsteen Stadsaal gesien word. Dit is in 1939 opgerig.

In 1885 is die Witwatersrand Goudrif ontdek in die Heidelberg distrik en die Myn Kommisaris se kantore was in die dorp.

Victorian Centre

Heidelberg spog met een van die rykste landboukundige distrikte in die land met 'n verskeidenheid landbou produkte. Die dorp het uitstekende mediese fasiliteite, 'n verskeidenheid winkel sentrums, en goeie sport en ontspannings fasiliteite. Heidelberg beskik oor a verskeidenheid restaurante.

Besienswaardighede in die Omgewing

 • Die Suikerbosrand Natuurreservaat is omtrent 5 km vanaf De Rust Gastehuis.
 • Die AG Visser Huis in die dorp is in 1890 gebou. 'n Brons borsbeeld van die digter staan voor die huis.
 • Die Ou Stadsaal.
 • Die Pragtige Sandsteen kerk is ook bekend as die Ou Klipkerk.
 • Die Bakoond is 'n historiese monument, waar die boere 'n bakoond gebou het oor die fontein om die waterbron weg te steek.
 • Die Diamante en Goud Juweliersfabriek en Lekkergoedwinkel.

Proudly designed by Coffeebean Web Designs© Updated 9 September 2020.